Consimtamintul cu privire la verificare datelor cu caracater personal.

Bifind casuta recunosc ca am citit, am inteles si sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate in scopul verificarii veridicitatii informatiei din documentele prezentate de catre mine sau alte persoane, dupa cum urmeaza:

IDNP, numele si prenumele, patronimicul, sexul, data si locul, raionul nasterii, cetatenia, imaginea grafica (fotografia), situatia familiala, datele personale ale membrilor familiei, datele din certificatul de inmatriculare, situatia economica si financiara, datele privind bunurile mobile si imobile detinute, datele bancare, semnatura, numarul de telefon/fax, numarul de telefon mobil, adresa (domiciliul/resedinta), adresa de e-mail, profesia si locul de munca, obisnuintele/preferintele/comportamentul, caracteristicile fizice.

Declar pe propria raspundere, ca toate informatiile furnizate in acest formular, precum si documentele anexate sunt complete, exacte si corecte. Prezentul consimtamint cu privire la verificarea datelor cu caracter personal este acordat la etapa inaintarii cererii de acordarea a imprumutului pentru o singura data, iar in caz de incheiere a contractului pentru toata perioada de executare a contractului, iar in acest sens ofer detinatorului de date sa acceseze datele de la detinatori ai sistemelor informationale.

Sunt de acord ca datele mele sa fie prelucrate si sa se pastreze in baza de date a companiei O.C.N. DIRECT CREDIT S.R.L. La cererea mea scrisa O.C.N. DIRECT CREDIT S.R.L. se obliga sa actualizeze, sa stearga sau sa ma informeze despre datele mele personale.

Securitatea datelor personale introduse de dumneavoastra pentru completarea cererei sunt garantate conform Legii privind protectia datelor cu caracter personal. O.C.N. DIRECT CREDIT S.R.L. este inregistrata ca Operator de date personale cu nr. 0000075-001 la Comisia Nationala de Protectie a Datelor cu Caracter Personal.

Inteleg ca Compania poate refuza prezenta cerere fara sa fie obligati de a da explicatii privind motivul pentru care s-a luat decizia respectiva.

Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter promotional din partea O.C.N. DIRECT CREDIT S.R.L. prin orice mijloace de comunicare.

Marcile comerciale, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site sunt proprietatea exclusiva al O.C.N. DIRECT CREDIT S.R.L.

Este interzisa distribuirea sau publicarea continutului materialelor prezentate pe site de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al O.C.N. DIRECT CREDIT S.R.L.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site da dreptul unilateral pentru O.C.N. DIRECT CREDIT S.R.L. sa se adreseze instantelor pentru sanctionarea acestui fapt.